Kredyt Gotówkowy

Wybierzemy i uzyskamy dla Państwa kredyty gotówkowe na najlepszych warunkach.

Wypełnij formularz

Wstępna decyzja w 10 minut!  Wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu i konsultacji.

  Więcej o kredycie gotówkowym

  Kredyt gotówkowy

  Współpracujemy ze wszystkimi bankami w kraju. Ponad 95% złożonych przez nas wniosków kończy się przyznaniem kredytu. Kredyty gotówkowe, które oferujemy naszym Klientom to rozwiązania optymalnie dopasowane do ich potrzeb i możliwości.

  Szanowni Państwo, jeżeli chcecie znaleźć dla siebie idealny kredyt gotówkowy– zapraszamy do kontaktu z nami!

  Kilka słów wyjaśnienia czym jest kredyt gotówkowy i jak możemy Wam pomóc w jego uzyskaniu.

  Raty równe i raty malejące w kredycie gotówkowym

  Kredyty gotówkowe mogą być spłacane na dwa różne sposoby. W przypadku rat równych, początkowo kredytobiorca spłaca głównie odsetki, nie zaś sam kapitał (pożyczoną sumę). W ten sposób odsetki naliczane są od kapitału przez dłuższy okres i w efekcie całkowite koszty kredytu są wyższe. Rozwiązanie takie ma jednak zaletę, ponieważ pozwala równomiernie rozłożyć całą spłatę, zamiast na początku płacić znacznie wyższe raty.

  W przypadku kredytu gotówkowego z ratami malejącymi, od początku spłaca się pożyczoną sumę (kapitał) i odsetki. Oznacza to, że pierwsza rata jest najwyższa, a każda kolejna już niższa od poprzedniej. Ostatecznie całkowite koszty kredytu z ratą malejącą są niższe niż w przypadku kredytu o ratach równych. Dla osób, które są w stanie spłacać pierwsze – wysokie raty, praktycznie zawsze jest to rozwiązanie bardziej opłacalne.

  Jak możemy Państwu pomóc z kredytem gotówkowym?

  Bardzo dobrze znamy rynek kredytów gotówkowych w Polsce i możemy pomóc w każdym aspekcie uzyskania takiego kredytu. Współpracujemy ze wszystkimi bankami w kraju, a ponad 95% złożonych przez nas wniosków kończy się przyznaniem kredytu.

  Wybieramy dla naszych klientów tylko te kredyty, które będą dla nich najtańsze i najłatwiejsze do spłaty. Nigdy nie doradzamy skorzystania z oferty kredytowej, która mogłaby Państwu zaszkodzić.

  Nasi Klienci cenią pomoc jakiej im udzielamy. Najlepiej świadczą o tym dobre opinie, które mamy i ilość osób przychodzących do nas z polecenia.

  Trzymamy się zasady, ze dobry kredyt to kredyt łatwy do spłacenia.

  Jakie są koszty kredytu gotówkowego?

  Głównym kosztem kredytu gotówkowego są odsetki, których wysokość określana jest w skali roku. Bank ma obowiązek podać klientowi Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO), która jest obiektywnym wyznacznikiem kosztów kredytu i może być łatwo porównana pomiędzy bankami.

  Dodatkowymi kosztami mogą być prowizje i opłaty bankowe powiązane z samym przyznaniem, wypłatą lub wcześniejszą spłatą kredytu gotówkowego.

  Jako koszt kredytu gotówkowego należy zaliczyć także ubezpieczenie jego spłaty. Nie jest ono wymagane, ale wyraźnie wpływa zarówno na samą decyzję banku, jak i na warunki przyznania kredytu. Często okazuje się, że wykupienie ubezpieczenia kredytu gotówkowego na wypadek niezdolności do jego spłaty, obniża łączne koszty kredytu. Nie jest to jednak żelazna reguła.

  Jak uzyskać kredyt gotówkowy?

  Ze wszystkich kredytów, kredyt gotówkowy jest najsłabiej zabezpieczony i najmniej kontrolowany przez bank. Z tego powodu banki są skłonne przyznać stosunkowo niskie kwoty kredytów, po dokładnym sprawdzeniu zdolności kredytowej wnioskodawcy. Przede wszystkim brane są pod uwagę: zaświadczenie o dochodach, dotychczasowa historia kredytowa, posiadanie innych rozwiązań w tym samym banku i pewność zatrudnienia. Bardzo istotną kwestią jest ubezpieczenie spłaty. Wykupienie ubezpieczenia na wypadek śmierci lub niezdolności do pracy jest dla banku sygnałem, że dana osoba zamierza spłacić kredyt w terminie i pozwala niekiedy obniżyć odsetki samego kredytu.

  Szczególne rodzaje kredytów gotówkowych

  Kredyt gotówkowy to szeroka kategoria produktów bankowych, różniących się między sobą zarówno wysokością odsetek, jak i sposobem zabezpieczenia. W praktyce występuje kilka szczególnych rodzajów kredytu gotówkowego, z którymi mogą się Państwo spotkać.

  Kredyt lombardowy

  To kredyt gotówkowy wzięty pod zastaw rzeczy ruchomej, najczęściej papierów wartościowych. Można ustanowić zastaw np. na obligacjach Skarbu Państwa lub innych papierach o względnie stałej wartości. Banki niechętnie przyjmują zastaw na papierach wartościowych o dynamicznie zmieniającej się wartości takich jak akcje przedsiębiorstw i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ale przyjmują takie zabezpieczenie w przypadku stosunkowo niewielkiej kwoty samego kredytu. Potencjalnie zastaw może być też ustanowiony na towarach handlowych, dziełach sztuki czy innych cennych przedmiotach. Kredyt lombardowy można uzyskać na nieco lepszych warunkach niż typowy kredyt gotówkowy.

  Kredyt z żyrantem

  To kredyt gotówkowy przyznawany jednej osobie, pod warunkiem, że druga osoba przyjmie zobowiązanie solidarnie z nią. W przypadku gdyby kredytobiorca nie spłacał w terminie kredytu, bank może ściągnąć należność nie tylko z niego, ale też z osoby współzobowiązanej czyi żyranta. Aktualnie kredyty gotówkowe z żyrantem są stosunkowo rzadko spotykane, a banki preferują inne metody zabezpieczenia kredytów.

  Kredyt krótkoterminowy

  To kredyt gotówkowy, którego spłata rozłożona jest na mniej niż 1 rok (np. 6 miesięcy). Pod pewnymi względami przypomina pożyczki „chwilówki” – ma krótki okres spłaty, dość wysokie oprocentowanie, jest przyznawany bez szczególnych zabezpieczeń, a przyznawane kwoty są raczej niskie. W praktyce jednak krótkoterminowy kredyt gotówkowy jest bezpieczniejszy dla kredytobiorcy. Oprocentowanie nigdy nie jest w tym wypadku ekstremalnie wysokie, można też liczyć że bank nie przyzna kredytu, który byłby zbyt trudny do spłaty.

  Co to jest kredyt gotówkowy?

  Kredyt gotówkowy to kredyt, z którego środki mogą być przeznaczone na dowolny cel. Kredytobiorca może wydać je na wakacje, spłacić nimi inne kredyty, zainwestować lub wyposażyć mieszkanie. Nie ma tu żadnych ograniczeń, a bank przyznający kredyt nie kontroluje tego na co wykorzystane zostały pochodzące z kredytu fundusze.

  Wbrew nazwie, kredyt gotówkowy przeważnie nie jest wypłacany w gotówce, lecz przelewany na konto kredytobiorcy. Banki internetowe mogą nawet nie mieć w ogóle możliwości wypłaty gotówki i wciąż udzielać kredytów gotówkowych. Wypłacenie kredytu w gotówce jest dziś sytuacją wyjątkową, ale w tradycyjnych bankach wciąż możliwą.

  Kredyt gotówkowy na ogół jest dość słabo zabezpieczony (brak hipoteki, zastawu, biznesplanu itp.), a jednocześnie bank rezygnuje z jakiejkolwiek kontroli nad środkami (którą miałby np. przy kredycie konsolidacyjnym lub inwestycyjnym). Z tego względu można uzyskać znacznie niższą kwotę kredytu gotówkowego niż w przypadku kredytów hipotecznych.

  Jednocześnie kredyt gotówkowy to rozwiązanie bardzo proste, zrozumiałe dla kredytobiorcy i popularne. Obok limitu kredytowego na karcie, kredyty gotówkowe należą do najczęściej zaciąganych zobowiązań przez osoby fizyczne.

  Kiedy potrzebny jest kredyt gotówkowy?

  Kredyt gotówkowy traktowany jest jako rozwiązanie krótkoterminowych trudności finansowych lub źródło środków na ważne życiowe przedsięwzięcie. Ze względu na odsetki nie należy go traktować jako środków dodatkowych czy darmowych. Zawsze polecamy naszym Klientom, by upewnili się, że potrzebują kredytu gotówkowego oraz porównali go z innymi dostępnymi rozwiązaniami. Z doświadczenia wiemy, że kredytów gotówkowych najbardziej potrzebują osoby, które:

  Planują poważną zmianę w swoim życiu – Kredyt gotówkowy powinny rozważyć osoby, które przekwalifikowują się, przechodzą kosztowne szkolenia zawodowe, wyjeżdżają za granicę w celu znalezienia lepiej płatnej pracy, zakładają własną działalność lub zmieniają miejsce zamieszkanie. Wszyscy oni potrzebują środków, w krótkim okresie po to, by w przyszłości osiągać większe dochody. Dla takich osób kredyt gotówkowy jest prostym rozwiązaniem pozwalającym szybko uzyskać środki i potem terminowo je spłacić.

  Mają przejściowe trudności finansowe – Kredyt gotówkowy może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które w normalnych warunkach mają wystarczające dochody, ale tymczasowo borykają się z zewnętrznymi trudnościami. Przykładami sytuacji w których nasi Klienci potrzebowali kredytów gotówkowych były np.: utrata pracy, choroba lub wypadek, konieczność przeprowadzenia remontu. Osoby te odzyskiwały później płynność finansową i były w stanie swobodnie spłacać kredyty gotówkowe.

  Kredyt gotówkowy to rozwiązanie dla osób, które potrzebują środków teraz, a jednocześnie mają pewność, że będą w stanie spłacić pożyczoną kwotę.