Kredyt konsolidacyjny

Z nami zapłacisz niższe raty.

Wypełnij formularz

Wstępna decyzja w 10 minut!  Wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu i konsultacji.

  O kredycie konsolidacyjnym

  Co to jest kredyt konsolidacyjny?

  Kredyt konsolidacyjny to kredyt bankowy zaciągnięty na spłatę 2 lub więcej zobowiązań. Oznacza to, że może go otrzymać osoba, która już wcześniej zaciągnęła kredyty lub pożyczki. Zdecydowana większość kredytów konsolidacyjnych zakłada przelanie środków bezpośrednio z banku do dotychczasowych kredytodawców (banków, instytucji udzielających pożyczek). W takiej sytuacji kredytobiorca nie otrzymuje pieniędzy na konto i nie może nimi dowolnie dysponować. Bank w którym wziął kredyt konsolidacyjny spłaca jego dotychczasowe należności. Jeśli kredyt konsolidacyjny jest zaciągnięty w tym samym banku, w którym były wcześniejszej kredyty i pożyczki – dokonuje się jedynie przeksięgowania środków.

  Przykładowo Pan Kowalski miał 3 kredyty na łączna sumę 34 000 zł
  • 12 000 zł kredytu na samochód w banku A,
  • 10 000 zł debetu na karcie kredytowej w banku B
  • 12 000 zł kredytu konsumenckiego w banku C
  Wziął kredyt konsolidacyjny w banku B na 34 000 zł. Bank B natychmiast spłacił dlugi pana Kowalskiego w w bankach A i C. Zamknął także kartę kredytową tak jakby została ona natychmiast spłacona. Teraz Pan Kowalski ma tylko kredyt konsolidacyjny na sumę 34 000 zł w banku B. Uwaga: Czasami używa się określenia kredyt konsolidacyjny wobec kredytu przyznanego na spłatę tylko jednego zobowiązania, np. pożyczki krótkoterminowej. Mimo iż nie występuje w takiej sytuacji konsolidacja, zmianie ulegają warunki spłaty. Rozwiązanie to jest bardzo potrzebne osobom, które wzięły kredyt lub pożyczkę na niekorzystnych warunkach.

  Kolejno:

  Nasza pomoc w uzyskaniu kredytu konsolidacyjnego

  Prowadzimy kompleksową obsługę w zakresie kredytów konsolidacyjnych.

  Ocena

  Pomagamy Ci ocenić czy potrzebujesz kredytu konsolidacyjnego – Kredyt konsolidacyjny może być bardzo rozsądnym i korzystnym rozwiązaniem, ale nie zawsze jest potrzebny. Nie ma też obowiązku konsolidowania wszystkich dotychczasowych zobowiązań bankowych w jednym kredycie. Jeśli przedstawisz nam swoje dotychczasowe kredyty i pożyczki, będziemy mogli szybko wskazać te z nich, które warto skonsolidować, oraz te, które opłaca się pozostawić tak jak są. Do tych drugich mogą należeć np.: kredyty hipoteczne, kredyty inwestycyjne/modernizacyjne przyznane na korzystnych warunkach czy kredyty studenckie.

  Wybór

  Wyszukujemy najlepszy kredyt konsolidacyjny – Składamy zapytania do banków, także tych, które nie mają na swoich stronach informacji o kredycie konsolidacyjnym. Często banki, w których nasi klienci mają już kredyty, są gotowe udzielić im kredytu konsolidacyjnego, nawet jeśli nie chwalą się taką możliwością. Dzięki znajomości rynku znajdujemy dla Ciebie oferty kredytów, które będą dla Ciebie najkorzystniejsze, tj. najtańsze i najłatwiejsze do spłaty.

  Oferta indywidualna

  Wnioskujemy o oferty indywidualne – Może się zdarzyć, że chcesz spłacić kredytem konsolidacyjnym niestandardowe zobowiązanie, np. wykupić od rodziny spadek będąc współspadkobiercą. Nawet jeśli masz dobrą zdolność kredytową, a Twoje dotychczasowe kredyty były niskie, banki nie będą miały gotowej oferty odpowiadającej na Twoje potrzeby. Dzięki nam mogą jednak przygotować dla Ciebie rozwiązanie indywidualne.

  Wnioski

  Składamy wnioski o kredyt konsolidacyjny – Pomagamy Ci ze wszystkimi formalnościami i w Twoim imieniu składamy dobrze przygotowany i uzasadniony wniosek o kredyt konsolidacyjny. Ponieważ znamy się na rzeczy, nasi klienci bardzo rzadko spotykają się z odmową.

  Korzyści płynące z kredytu konsolidacyjnego

  Kredyt konsolidacyjny pozwala zamienić kilka różnych kredytów i pożyczek, na jedną. Może to pomóc zwłaszcza w przypadku gdy:

  Przynajmniej jedna z dotychczasowych pożyczek była bardzo wysoko oprocentowana – Pożyczki krótkoterminowe mogą mieć po podstawowym okresie spłaty wysokie, a nawet zupełnie niemożliwe do spłaty oprocentowanie w skali roku (RRSO). Osoby, które zaciągnęły takie pożyczki i nie spłaciły ich w terminie, w którym koszty byłyby rozsądne, mogą zdecydować się na kredyt konsolidacyjny po to, by natychmiast spłacić niekorzystne pożyczki i zamienić je na jeden kredyt niższym oprocentowaniu.

  Kredytobiorca utracił prawo do jednego z kredytów – W sytuacji gdy kredytobiorca otrzymał wcześniej kredyt dzięki spełnieniu pewnych warunków (np. kredyt był formą pomocy z Funduszy Europejskich, został przyznany na konkretną inwestycję lub działanie), ale przestał te warunki spełniać, musi często natychmiast spłacić całość kredytu. W takiej sytuacji kredyt konsolidacyjny pozwala mu spłacić dotychczasowe zobowiązania w takim samym terminie co dotychczas.

  Kredytobiorca chce rozłożyć spłaty rat na dłuższy okres – Osoba, która wzięła kilka kredytów i pożyczek, a teraz ma trudności z ich spłatą może zdecydować się na kredyt konsolidacyjny, by rozciągnąć okres spłat. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku osób, które przewidują, że w przyszłości ich dochody wzrosną.

  W niektórych przypadkach przyczyny wpływające na opłacalność kredytu konsolidacyjnego nakładają się na siebie.

  Wymagania do uzyskania kredytu konsolidacyjnego

  Kredyt konsolidacyjny przyznawany jest przez bank na podstawie tych samych kryteriów co inne kredyty. Oceniana jest zdolność kredytowa i dotychczasowa historia kredytowa. Kredyty bankowe i debety, na których spłatę zaciągany jest kredyt hipoteczny, nie obniżają zdolności kredytowej. Z reguły kredytobiorcy, którzy chcą skonsolidować wyłącznie kredyty bankowe nie mają trudności z uzyskaniem kredytu konsolidacyjnego.

  Dzieje się tak ponieważ rata kredytu konsolidacyjnego nie jest większa niż suma rat konsolidowanych. Jeśli więc kredytobiorca spełniał warunki, by przyznać mu te mniejsze kredyty i limity debetu, to prawdopodobnie spełnia je również w stosunku do kredytu konsolidacyjnego.

  Sytuacja wygląda zupełnie inaczej gdy kredytobiorca chce:

  Dobranie kredytu ponad dotychczasowe obciążenia – Zdarza się, że osoba, która ma już kilka kredytów lub pożyczek, przewiduje dalsze wydatki. W takiej sytuacji bierze kredyt konsolidacyjny na kwotę większą niż potrzebna na same spłaty. Np. bierze kredyt konsolidacyjny na 120 000 zł, podczas gdy do spłaty było tylko 99 000 zł. W takiej sytuacji bank bardzo dokładnie sprawdza zdolność kredytową.

  Spłacenie kredytem konsolidacyjnym zobowiązań pozabankowych – Banki zawsze sprawdzają dokładnie wiarygodność kredytową osób, które chcą wykorzystać kredyt konsolidacyjny na spłatę zobowiązań takich jak: pożyczki-chwilówki, długi w firmach i instytucjach nie będących bankami, zobowiązania co do których została już rozpoczęta egzekucja komornicza.

  Wziąć kredyt konsolidacyjny na spłatę zobowiązań, z którymi się opóźniał – Jeśli kredytobiorca miał trudności z terminową spłatą wcześniejszych kredytów i pożyczek, bank może podejść sceptycznie do kwestii udzielania mu kredytu konsolidacyjnego.

  Kredyt konsolidacyjny to łatwiejsza spłata kredytów! Dzięki nam zmienisz wiele rat w jedną – łatwiejszą do spłaty. Znajdziemy dla Ciebie najbardziej korzystny kredyt konsolidacyjny i pomożemy Ci go uzyskać. Kredyty i pożyczki można łączyć w ramach kredytów konsolidacyjnych. Choć sama kwota pozostająca do spłaty nie zmienia się w takiej sytuacji, możemy uzyskać dla Ciebie niższe oprocentowanie lub dłuższy okres spłaty niż w w dotychczasowych zobowiązaniach.

  Co można spłacić kredytem konsolidacyjnym?

  Najłatwiej uzyskać kredyt konsolidacyjny na spłatę innych zobowiązań bankowych: kredytów konsumpcyjnych, debetów na koncie i kartach płatniczych, kredytów inwestycyjnych i celowych.

  W przypadku gdy jednym z konsolidowanych zobowiązań jest kredyt hipoteczny, banki mogą odmówić lub zażądać, by kredyt konsolidacyjny był zabezpieczony hipoteką.

  Możliwe jest wzięcie kredytu konsolidacyjnego w celu spłaty zobowiązań poza-bankowych takich jak: leasing finansowy, leasing operacyjny, pożyczki zaciągnięte w funduszach, SKOK-ach i innych instytucjach finansowych.

  Banki rzadko natomiast decydują się udzielić kredytu konsolidacyjnego na spłatę: zobowiązań podatkowych, zobowiązań z tytułu faktur VAT, zobowiązań wynikających z obowiązków odszkodowawczych, kar i podobnych sytuacji.

  Nawet jednak mając nietypowe zobowiązania warto zwrócić się do nas o pomoc. Często okazuje się, że banki są gotowe zaproponować indywidualne rozwiązania.