W jakiej walucie wziąć kredyt na mieszkanie?

To, w jakiej walucie wziąć kredyt na mieszkanie, stanowi ważny element rozważań dotyczących samego wnioskowania o kredyt hipoteczny. Decyzja o kredycie na mieszkanie w obcej walucie może nieść za sobą pewne korzyści, ale i większe ryzyko.

Kredyt mieszkaniowy można wziąć we frankach, w euro, w złotówkach. Niesie to jednak za sobą szereg zarówno korzyści, jak i ryzyko. Niżej wyjaśniamy, w której walucie najlepiej wziąć kredyt na mieszkanie i dlaczego.

Kredyt hipoteczny w walucie obcej

Kredyt hipoteczny w walucie obcej to kredyt w jakiejkolwiek innej walucie niż ta, za którą kupuje się mieszkanie. Przykładowo kupując mieszkanie w Warszawie, płaci się za nie złotówkami, ale kredyt można wziąć np. w euro, frankach szwajcarskich, dolarach itp.

W takiej sytuacji kredytobiorca pożycza tyle waluty obcej, by po wymianie jej na złotówki starczyło na zakup mieszkania. Spłaca kredyt hipoteczny w tej walucie, w której go zaciągnął. Jeśli zarabia w złotówkach, musi wziąć pod uwagę kursy walut.

Jeśli wartość danej waluty w stosunku do złotówki będzie spadać, spadną również koszty kredytu. Natomiast, jeśli spadać będzie wartość złotówki, koszty kredytu wzrosną.

Kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich

Frank szwajcarski jest stabilną, silną walutą, która nie podlega silnym wahaniom. Bardzo wiele operacji bankowych i finansowych wykorzystuje frank szwajcarski jako punkt odniesienia. Dla kredytobiorców waluta ta ma jednak bardzo poważną wadę – jej wartość prawie nigdy nie spada w stosunku do złotówki. Kredyt hipoteczny we frankach warto więc wziąć tylko wtedy, gdy zarabia się w walucie, której wartość szybko rośnie (w ostatnich latach był to np. chiński yuan). Natomiast zarabiając w walutach mniej stabilnych od franka szwajcarskiego należy liczyć się z tym, że koszty kredytu wzrosną. Zaletą kredytów frankowych jest stosunkowo niskie oprocentowanie – banki po prostu wiedzą, że udzielając kredytu hipotecznego w tej walucie na pewno nie stracą.

Kredyt Hipoteczny

Kredyt hipoteczny w euro

Wartość euro zależna jest od kondycji całej Unii Europejskiej. Może podlegać pewnym wahaniom ze względu na sytuację nie tylko gospodarczą, ale też polityczną. Mimo to, w perspektywie 20-30 lat (a na tyle bierze się kredyt), należy założyć, że euro będzie walutą bardziej stabilną od złotówki. Jeśli Polska wejdzie do strefy euro, kredyty hipoteczne w złotówkach mogą zostać przewalutowane na euro.

Aktualnie warto zastanowić się czy w kolejnych latach Polska będzie sobie radzić gospodarczo lepiej niż średnia UE? Jeśli nie, lepiej unikać kredytów w euro, których koszty mogą z czasem wzrosnąć. Natomiast osoby zarabiające w euro już teraz, mogą brać kredyty hipoteczne w tej walucie dosyć śmiało, bez względu na to gdzie kupują mieszkanie, a co za tym idzie, czy decydują się na kredyt hipoteczny w Warszawie czy w Pradze.

Kredyt hipoteczny w złotówkach

Biorąc kredyt hipoteczny w tej walucie, w której się zarabia, najłatwiej przewidzieć czy podoła się jego spłaceniu. Prawdopodobnie wynagrodzenia będą zmieniać się proporcjonalnie do wartości samej złotówki. Kredyt złotówkowy na zakup mieszkania będzie więc opcją najbardziej przewidywalną i prawdopodobnie najkorzystniejszą. Jego realne koszty dla kredytobiorcy mogą wzrosnąć jeśli polska gospodarka będzie rozwijać się szybciej od unijnej czy szwajcarskiej, a sam kredytobiorca będzie zarabiać w walucie innej niż złotówki. Wadą kredytów w złotówkach bywa też wyższe oprocentowanie.

W jakiej walucie wziąć kredyt hipoteczny?

To, w jakiej walucie wziąć kredyt hipoteczny, najsilniej zależy więc od tego, w której walucie się zarabia. Można wziąć kredyt hipoteczny w walucie obcej jeśli zakłada się, że wartość danej waluty będzie spadać. Ewentualnie, jeśli warunki kredytu są bardzo dobre, można podjąć ryzyko związane z kredytem walutowym.