kredyt hipoteczny kredyt na mieszkanie i dom

Definicja oraz warunki uzyskania kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to nie tylko kredyt mieszkaniowy. W tym artykule przedstawimy Państwu definicję i podstawowe warunki uzyskania kredytu hipotecznego. Omówimy także kredyt hipoteczny konsolidacyjny – kredyt hipoteczny na spłatę innych zobowiązań, jako tańszą alternatywę dla konsumenckich kredytów konsolidacyjnych. Na koniec podamy przykłady zobowiązań, które może być warto spłacić natychmiast, zaciągając na ten cel kredyt hipoteczny.

Spis treści:

Kredyt hipoteczny – definicja

Warunki uzyskania kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny konsolidacyjny

Kredyt hipoteczny na spłatę innych zobowiązań

 

Kredyt Hipoteczny  

Kredyt hipoteczny to długoterminowy kredyt bankowy zabezpieczony hipoteką. Definicja kredytu hipotecznego określa:

 • czas spłaty – kredyt hipoteczny przyznawany jest na okres dłuższy niż 1 rok. Może być spłacony wcześniej, ale regułą jest rozłożenie spłaty na okres 10 do 30 lat.
 • udzielającego kredyt – choć każdy może wziąć kredyt hipoteczny, definicja wymaga, by udzielił go bank. Inne instytucje finansowe mogą co najwyżej udzielić pożyczki hipotecznej firmom lub organizacjom, ale nie osobom prywatnym.
 • zabezpieczenie spłaty – osoba biorąca kredyt hipoteczny, musi dać zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości. Choć opisujemy kredyt hipoteczny, definicja samej hipoteki również będzie nam przydatna.

Hipoteka to zabezpieczenie kredytu, pożyczki, lub innego zobowiązania za pomocą prawa do nieruchomości. W przypadku gdyby kredytobiorca (lub zobowiązany z innego powodu) nie spłacał swojego długu, wierzyciel ma prawo zażądać sprzedaży nieruchomości i z uzyskanej kwoty odebrać nie spłaconą część kredytu lub zobowiązania. W prawie obowiązującym w innych krajach, wierzyciel może mieć prawo do przejęcia nieruchomości na własność zamiast wymuszenia jej sprzedaży.

Oczywiście, by ustanowić zabezpieczenie w postaci hipoteki, kredytobiorca musi mieć prawo do danej nieruchomości. Zazwyczaj jest to prawo własności. Kupując mieszkanie czy dom, bierze się właśnie kredyt hipoteczny, definicja i prawo bankowe pozwalają jednak na inne przypadki.

Hipotekę można więc ustanowić np. na:

 • spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego;
 • spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego;
 • prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Kredyt hipoteczny może być zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, którą kredytobiorca już ma lub takiej, którą właśnie kupuje. Środki z kredytu hipotecznego mogą zostać przeznaczone na cele wynikające z umowy kredytowej. Najpopularniejsze w Polsce kredyty mieszkaniowe zakładają zakup mieszkania/domu i ustanowienie na nich hipoteki w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, ale są też kredyty hipoteczne konsolidacyjne, inwestycyjne.

0
Zadowolonych klientów!

Wypełnij formularz

40 000 zł oszczędności na Kredycie Hipotecznym!  Wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu i konsultacji.

  Warunki uzyskania kredytu hipotecznego

  By uzyskać kredyt, trzeba spełnić warunki uzyskania kredytu hipotecznego. Część z nich wynika z prawa bankowego, pozostałe są określane przez bank. Warunki uzyskania kredytu hipotecznego różnią się ze względu na:

  • Cel na który mają być przeznaczone środki;
  • Okres spłaty;
  • Rodzaj rat (malejące, stałe);
  • Osobę lub organizację biorącą kredyt;
  • Kwotę kredytu;
  • Politykę banku.

  Kredyt hipoteczny – warunki podstawowe

  Podstawowe warunki uzyskania kredytu hipotecznego (mieszkaniowego) to prawo do nieruchomości, możliwość wniesienia wkładu własnego i odpowiednia zdolność kredytowa.

  Kredyt hipoteczny – wkład własny

  Polskie przepisy wymagają, by osoba kupująca mieszkanie lub dom na kredyt wniosła przynajmniej 10% wartości nieruchomości jako wkład własny. Przeważnie jednak banki żądają wyższego wkładu własnego, wynoszącego 20% wartości mieszkania lub domu. Takie rozwiązanie zapobiega braniu kredytów, które potem kredytobiorcom byłoby trudno spłacić. Jest to także opłacalne dla samych kredytobiorców – osoby mogące wnieść 20% wkładu własnego mogą liczyć na znacznie lepsze warunki spłaty.

  Kredyt hipoteczny – zdolność kredytowa

  Na warunki uzyskania kredytu hipotecznego składa się też wiele różnych czynników, skupionych pod wspólną nazwą zdolność kredytowa. Banki uwzględniają m.in.: wiek osób biorących kredyt, wysokość przychodów, stałość tych przychodów, spłaty dotychczasowych kredytów, majątek inny niż nieruchomość obciążona hipoteką. Mimo iż ilość uwzględnianych czynników jest znaczna, zarówno doradcy finansowi jak i analitycy bankowi są w stanie ocenić czy dany kredyt nie będzie dla kredytobiorcy zbyt dużym obciążeniem. Należy założyć, że bank nie przyzna kredytu komuś kto osiągnie wiek 75 lat przed ukończeniem jego spłaty. Optymalny klient dla banku ma do 35 lat.

  Kredyt hipoteczny – jakie warunki dla firm?

  W przypadku kredytów hipotecznych firmowych, kluczowa jest wartość samej nieruchomości, która musi przekraczać wysokość kredytu. Analitycy bankowi są w stanie jedynie w przybliżeniu ocenić zdolność kredytową przedsiębiorstwa prowadzonego w formie spółki. W przypadku osób prowadzących działalność we własnym imieniu warto wziąć pod uwagę, że przedsiębiorca i tak ręczy za spłatę całym swoim majątkiem, więc bardziej opłacalne może być wzięcie kredytu jako osoba fizyczna.

  Kredyt hipoteczny – jakie warunki dodatkowe?

  Zarówno w przypadku firm, jak i osób fizycznych warunki uzyskania kredytu hipotecznego mogą obejmować: zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS. Przed podpisaniem umowy bank sprawdzi także czy na nieruchomości nie ciąży już hipoteka lub inne zobowiązania np. służebności osobiste lub gruntowe. Sprawdzone zostanie też zadłużenie w innych bankach. Decyzja o przyznaniu kredytu może zostać nawet uzależniona od spłaty i zamknięcia produktów takich jak karty debetowe czy debet na koncie.

  Aktualnie warunki uzyskania kredytu hipotecznego są tak skomponowane, by kredytobiorca był w stanie bez szczególnych trudności spłacać kredyt w terminie. Polskie przepisy sprawiają, że bankom nie opłaca się sytuacja gdy muszą skorzystać z zabezpieczenia hipotecznego.

  Kredyt hipoteczny konsolidacyjny

  Choć większość z nas kojarzy kredyty hipoteczne z kredytami mieszkaniowymi, można je wykorzystać także w inny sposób. Kredyt hipoteczny konsolidacyjny, to rozwiązanie dla osób które  mają kilka trudnych do spłaty zobowiązań: wysoko oprocentowane pożyczki, kredyty o krótkim terminie spłaty, zaległości podatkowe i niezapłacone faktury.

  Biorąc kredyt hipoteczny konsolidacyjny, spłaca się natychmiast wszystkie konsolidowane zobowiązania i długi, zostając z jednym kredytem hipotecznym. Jako, że kredyt taki zabezpieczony jest hipoteką, można uzyskać znacznie lepsze warunki niż w przypadku tradycyjnych kredytów hipotecznych. Oczywiście rozwiązanie to jest w pewnym stopniu ryzykowne, ale na pewno nie bardziej niż niespłacanie dotychczasowych kredytów.

  Co można uzyskać decydując się na kredyt hipoteczny konsolidacyjny?

  Kredyt hipoteczny konsolidacyjny pozwala zebrać dotychczasowe długi w jeden. Może to pomóc w zakresie:

  Wysokości oprocentowania: Kredyt hipoteczny konsolidacyjny jest zazwyczaj dość nisko oprocentowany, prowizje za jego przyznanie również nie są wysokie. Warto więc skonsolidować pożyczki i kredyty krótkoterminowe, których oprocentowanie jest wyższe niż w przypadku kredytu hipotecznego.

  Czasu spłaty –  Kredyt hipoteczny konsolidacyjny może być przyznany na okres dłuższy niż dotychczasowe zobowiązania. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji gdy kredytobiorca ma tymczasowe trudności finansowe i chce odłożyć część dotychczasowych zobowiązań na późniejszy termin.

  Uporządkowania finansów – Jedna rata w miesiącu spłacana automatycznie z konta pomaga niektórym osobom uporządkować rodzinne finanse i skupić się na pracy/własnej działalności.

  Jak uzyskać kredyt hipoteczny konsolidacyjny?

  Kredyt hipoteczny konsolidacyjny może uzyskać osoba lub firma, która dysponuje własną nieruchomością. Oczywiście nieruchomość ta nie może być już wcześniej obciążona hipoteką, a jej wartość rynkowa musi przekraczać sumę wartości kredytów konsolidowanych.

  Nie potrzebny jest natomiast żaden wkład własny, przeważnie banki nie wymagają też żadnego innego zabezpieczenia. Kredyty hipoteczne konsolidacyjne z zasady przeznaczone są dla kredytobiorców ze słabą zdolnością kredytową (którzy inaczej po prostu spłaciliby dotychczasowe zobowiązania, a nie konsolidowali je). Banki biorą jednak pod uwagę, czy kredytobiorca spłacał dotychczasowe zobowiązania w terminie.

  Kredyt hipoteczny konsolidacyjny warto porównać z tradycyjnym kredytem konsolidacyjnym i wybrać go wówczas gdy warunki spłaty są wyraźnie lepsze.

  Nie wiesz, który bank wybrać? Zadzwoń Teraz!

  Kredyt hipoteczny na spłatę innych zobowiązań

  Można wziąć także kredyt hipoteczny na spłatę innych zobowiązań niż tylko dotychczasowe kredyty. Jest to szczególnie opłacalne w sytuacji gdy nie ma innej możliwości spłacenia dotychczasowych zobowiązań, a ich niespłacenie grozi np. bankructwem firmy lub wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Rozwiązanie to nie jest bardzo popularne w Polsce, ale w niektórych wypadkach może okazać się sposobem na uratowanie finansów i uporządkowanie planu wychodzenia z długów.

  Kredyt hipoteczny na spłatę innych zobowiązań – na co można go przeznaczyć?

  Kredyt hipoteczny na spłatę zobowiązań może zostać wykorzystany na spłatę takich długów jak:

  Zaległości podatkowe – Nie zapłacone podatki i odsetki od nich mogą być poważnym obciążeniem dla firmy, ale też osoby prywatnej. Zaleganie z podatkami uniemożliwia uzyskiwanie dotacji, korzystanie z wielu rozwiązań dotowanych przez państwo i Unię Europejską. W przypadku wszczęcia procesu egzekucyjnego, można stracić też posiadane nieruchomości. Kredyt hipoteczny na spłatę zobowiązań podatkowych może pozwolić na rozłożenie zobowiązania na raty w przypadku gdyby nie udało się uzyskać ratalnej spłaty w urzędzie skarbowym.

  Pożyczki, chwilówki – Krótkoterminowe pożyczki są zazwyczaj bardzo wysoko oprocentowane i przez trudne do spłaty jeśli pożyczkobiorca przekroczy termin spłaty. W takiej sytuacji kredyt hipoteczny na spłatę innych zobowiązań niż kredyty staje się najbardziej rozsądnym i najtańszym wyjściem z sytuacji. Jego niskie oprocentowanie pozwala spokojnie spłacić zaciągnięte zobowiązanie, bez ryzyka wpadnięcia w pętlę zadłużenia.

  Faktury – Faktury należy płacić w terminie, czasami jednak okazuje się to niemożliwe. Zamiast powodować zator płatniczy i trudności finansowe po stronie sprzedawcy, który z pewnością wniesie sprawę do sądu, warto w szczególnych wypadkach posłużyć się kredytem hipotecznym na spłatę zobowiązań. Zwłaszcza, że gdy sytuacja firmy poprawi się, będzie go można spłacić przed terminem przy kosztach znacznie niższych niż w przypadku np. kredytu odnawialnego na koncie firmowym.

  Zobowiązania z wydarzeń losowych – Mogą zdarzyć się sytuacje, od których albo ma się ubezpieczenie, albo trzeba szybko ponieść bardzo duże koszty. Przykładami mogą być np. spowodowanie szkody w czyimś mieniu, konieczność zapłacenia grzywny lub odszkodowania, zniszczenie nieubezpieczonego sprzętu lub samochodu wziętego w leasing. W takich sytuacjach posiłkowanie się kredytem hipotecznym jest tańsze niż kredytem tradycyjnym.

  Podsumowanie

  Kredyt hipoteczny to najlepiej zabezpieczona, ale też najtańsza dla kredytobiorcy forma kredytu. Mając prawo do nieruchomości, warto niekiedy obciążyć ją hipoteką, by spłacić inne zobowiązania lub zainwestować uzyskane w ten sposób środki.

  Kredyt Hipoteczny

  Twój nowy dom!
  Na wyciągnięcie ręki!

  kredyt hipoteczny kredyt na mieszkanie i dom

  Wypełnij formularz

  Zrobimy wszystko za Ciebie!
  Za darmo!   Wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu i konsultacji.